DON QUIXOT DE LA TACA (PART II)

D'ON ES CONTA LA INDUSTRIA QUE SANTXO TINGUÉ PER ENCANTAR A LA SENYORA DULCINEA, Y D'ALTRES SUCCESSOS TAN RIDÍCULS COM VERTADERS


<<Sapiguem agora, Santxo germà, a on va la vostra merced. Va a buscar cap asne que se li hagi perdut?>>. <<No, per cert>>. <<Doncs, que va a buscar?>>. <<Vaig a buscar, com qui no diu res, a una princessa, i en ella al sol de la bellessa i a tot el cel junt>>. <<I, on penseu trovar això que dieu, Santxo?>>. <<On? En la gran ciutat del Toboso>>. <<I be, i, de part de qui la aneu a buscar?>>. <<De part del famós cavaller Don Quixot de la Taca, que desfà els entorts, i dona de menjar al que té sed, i de beure al que té fam>>. <<Tot això esà molt be, però, i, sabeu la seva casa, Santxo?>>. <<El meu amo diu que han de ser uns reïals palau, o uns soberbits alcassers>>. <<I, habeu-la vist cap dia per ventura?>>. <<Ni jo ni el meu amo l'hem vista mai>>. <<I, pareixer-vos que fora acertat, i ben fet, que si els del Toboso sapigueren que esteu vos aci amb la intenció d'anar a retraurels les seves princesses i desassosegar les seues dames, vingueren i vos pegaren una sabaquina de purs pals a les costelles, i no us deixaren ós sa?>>. <<En veritat que tindrien molta raó, mentre no consideresin que sóc manat, i que


Missatger sou, amic, 
Non mereixqueu cap culpa, non!

<<No us fieu d'això, Santxo; perque la gent de la Taca es tan violenta com manà i no consenteix cosquerelles de ningú. Viu Deu que si us fa ulor; que vos mane mala ventura>>. <<Otxe puto! Allà donaràs, raig! No, sino vaig jo buscant tres peus al gat per gust no propit! I més, que així serà buscar a Dulcinea per el Toboso com Marica per Ràvena, o al batxiller a Salamanca. El dimoni! El dimoni m'ha inclóss a mi en açó; qui altre no!>>.

Comentarios

Entradas populares