Ramonet!

-Ramonet, si vas a l'hort porta figues.
-I jo a qué he d'anar ara a l'hort!
-Bueno, quan vages. He dit "si vas"...
-Me cague en Deu que sempre tinc que fer jo els recaos!
-Ché Ramonet! No fases una bulla, si vas, ja que vas t'en portes. Y au!
-Au! I a fer la mà!
-Figues i albercocs!


(De algo así derivó todo)

Comentarios

Entradas populares